Riitta Birck 

yhteisötaiteilija ja kouluttaja

Työskentelen osuuskunnassa yhteisötaiteilijana, yhteisöllisyyskouluttajana, tarinateatteri- ja klovneriakouluttajana sekä koira-avusteisten ryhmätuokioiden ohjaajana

Riitta Birck
Riitta Birck

riitta.birck(a)iloksijavoimaksi.fi
040 9645445

Koulutus:
KM, yhteisöpedagogi (AMK)
tarinateatteriohjaaja, toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja, työnohjaaja
koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyön täydennyskoulutus
koiratanssin koulutusohjaaja

Lisätietoja: Linkedin

Yhteisötaiteilija

Yhteisötaide on osallistavaa taidetta, jossa yleisö saa osallistua yhteisen hetken luomiseen. Teen yhteisöllisiä stand up -esityksiä kutsumalla esiin koomisen hahmoni Irmeli Kuuskajaskari- Venuuttin. Irmeli puhuu asiaa uusista näkökulmista ja osallistaa yleisön mukaan yhteisen hetken luomiseen.

Yhteisöllisyyskouluttaja

Olen perehtynyt siihen, miten yhteisöllisyyttä synnytetään ja ylläpidetään. Olen myös tehnyt pro gradu -työni aiheesta. Koulutan yhteisöllisyyden synnyttämisestä ja kehittämisestä, konsultoin yhteisöjä ja teen myös aiheeseen liittyviä valmennuksia. 

Tarinateatterikouluttaja

Tarinateatteri on improvisaatioteatteria, jossa näyttämölle tehdään ihmisten oikeita tarinoita, ajatuksia ja kokemuksia arvostavalla ja viisaalla otteella. Olen tarinatetterin pitkäaikainen tekijä ja olen toiminut tarinateatterin parissa näyttelijänä, ohjaajana ja kouluttajana. Osuuskunnassa teen tarinateatterikoulutuksia. 

Klovneria- ja koomikkokouluttaja

Olen työskennellyt sairaalaklovnina 2001-2015 ja esiintynyt Irmeli-Kuuskajaskari-Venuuttina yli 20 vuotta. Teen pienimuotoisesti koulutuksia ja valmennuksia oman koomisen hahmon luomisessa ja esiintymisvalmiuksien sparraamisessa.

Koira-avusteiset toimintatuokiot

Teen koirieni kanssa koira-avusteisia toimintatuokioita erityisesti muistisairaiden innostamiseksi. Teen tuokiot siten, että koirani "avustaa" ohjauksessa ja innostaa ihmisiä liikkumaan, keskustelemaan ja ihmettelemään.

Kotisivut

Teen pienimuotoisesti kotisivuja Webnode-alustalle. Esimerkkinä nämä sivut.