Lyhytterapia

Kirjoita alaotsikko tähän

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Lyhytterapialla tarkoitetaan noin 2 -20 kerran tavoitteelista prosessia, jossa keskiössä on asiakkaan itsensä nimeämä ongelma tai aihe, johon hän haluaa muutosta tai uusia näkökulmia.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, käytännönläheistä ja tulevaisuuteen suuntaavaa. Myös menneisyyttä voidaan käsitellä tarpeen mukaan. Ratkaisukeskeissessä ajattelutavassa on tärkeää tunnistaa ongelmien ohella ne asiat jotka toimivat, jotka ovat hyvin.

Lyhytterapia soveltuu erityisen hyvin sellaisten ongelmien käsittelyyn, jotka eivät ole vielä kroonistuneet. Tällaisia voivat olla esim. haastavat muutokset, vaikeudet ihmissuhteissa, oma jaksaminen, lievä ahdistus tai masennus.

Lyhytterapiaan ei tarvita lääkärin lähetettä.

Palautumisohjaus (yksilölle tai ryhmälle)

Palautumisohjauksen tarkoitus on auttaa asiakasta helpommin havaitsemaan palautumisen tarpeensa ja löytämään juuri hänelle itselleen sopivia keinoja palautumiseen.

Palautumisohjaus sisältää sekä teoriatietoa palautumisen osa-alueista että kehollisen palautumisohjelman, johon kuuluu helppoa, kevyttä ja luovaa, kehon hengitystä ja omaa rytmiä kuuntelevaa liikettä. Ohjelman lopussa on sanallinen rentoutus. Ohjelma soveltuu kaiken kuntoisille ja -ikäisille.