Susanna Särkioja

tanssi-liiketerapeutti, kouluttaja

Tarjoan lyhytterapiaa sekä tanssi-liiketerapiaa nuorille, aikuisille ja seniori-ikäisille.

Lisäksi työskentelen pariskuntien, perheiden ja ryhmien kanssa.

Susanna Särkioja
Susanna Särkioja

Yhteystiedot

susanna.sarkioja@iloksijavoimaksi.fi (ensisijainen)
puh. 050 370 0623


Koulutus

Mielenterveys-ja päihdehoitotyöhön suuntautunut sairaanhoitaja (AMK)
Tanssi-liiketerapeutti (120op)
Tunnekeskeisen pariterapian peruskoulutus

Traumapsykoterapian perusteet
Mentalisaatioon pohjautuvan vanhemmuusryhmän ohjaaja
Lasten ja nuorten traumataito-ohjaaja ja kouluttaja

Muu koulutus

Lukuisia koulutuskokonaisuuksia muun muassa traumatyöskentelystä, kiintymyssuhteista, varhaisen vuorovaikutuksen hoidosta, vanhemmuustyöskentelystä, erityispedagogiikasta, taidekasvatuksesta sekä kehollisista menetelmistä. Toimitan pyynnöstä CV:ni.

Työskentely- tai vastaanottotilat

Vastaanotan asiakkaita Taideterapiatalo ARTiksessa, Pyynikintorilla Tampereella sekä sovitusti Etelä-Suomen alueella.

Tanssi-liiketerapia

Työskentelyni keskiössä on turvallinen ja kannatteleva terapiasuhde, joka mahdollistaa yhdessä tutkimista, kokemista ja oivaltamista. Työskentelen integratiivisesti, tunnekeskeisesti ja traumafokusoituneesti. Terapeuttina olen myötätuntoinen ja lämminhenkinen. Pyrin kohtaamaan jokaisen asiakkaan ja hänen kokemusmaailmansa yksilöllisesti ja arvostavasti. Terapiatapaamisten sisältö muotoutuu asiakkaan tarpeiden ja yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Turvallisessa terapiasuhteessa on mahdollista tarkastella omia ajatuksia, tunteita, toimintamalleja, vuorovaikutussuhteita, elämänhistoriaa ja suhdetta omaan kehoon; lisätä itseymmärrystä ja vahvistaa omaa toimijuutta. Käytettäviä menetelmiä voivat olla mm. erilaiset kehomieliharjoitteet, mielikuvatyöskentely, mindfulness, luova työskentely, terapeuttinen leikki sekä keskustelu. Käytän työskentelyssäni mm. kognitiivisen terapian (HOT, skeematerapia, traumaterapia, CFT), sensomotorisen psykoterapian sekä tunnekeskeisen terapian menetelmiä ja näkökulmia.

Kerron mielelläni työskentelyn monista mahdollisuuksista ja halutessasi voit lukea lisätietoja myös tanssi-liiketerapian esittelysivulta.  

Pariterapia

Pariterapiassa on mahdollista ratkoa parisuhteen solmukohtia, käsitellä läheisyyden ja seksuaalisuuden kysymyksiä sekä vahvistaa parisuhteen voimavaroja. Hyödynnän työskentelyssä keskustelua, kehollisia menetelmiä sekä tunnekeskeisen pariterapian menetelmiä parin toiveista riippuen. Työskentely voidaan toteuttaa myös kokonaan tanssi-liiketerapiana. Työskentely soveltuu pariskunnille, joilla ei ole vakavia mielenterveys- tai päihdeongelmia. En toteuta KELA:n paripsykoterapiaa.

Lyhytterapia

Tarjoan asiakaslähtöistä, integratiivisella työotteella toteutettavaa lyhytterapiaa. Lyhytterapiasta voi olla apua mm. silloin, kun kamppailet esimerkiksi elämäntilannekriisien, itsetunto-ongelmien, ihmissuhdeongelmien, uupumuksen, lievän masennuksen tai ahdistuneisuuden, traumaperäisen stressihäiriön tai somaattiseen sairastamiseen ja terveyden edistämiseen liittyvien kysymysten kanssa.

Vanhemmuuden tuki

Vanhemmuuden tuki soveltuu kaikille, jotka haluavat saada tukea vanhemmuuden kysymyksiin. Tarve tukeen voi syntyä vaikkapa kasvatukseen liittyvistä pohdinnoista, lapsen tai nuoren erityistarpeisiin liittyvistä haasteista tai varhaisen vuorovaikutuksen vahvistamisen toiveista raskaus- tai vauva-aikana. Työskentely suunnitellaan yksilöllisesti ja se voi sisältää keskustelun lisäksi myös mentalisaatioon pohjautuvaa, kiintymyssuhteiden vahvistamiseen tähtäävää toiminnallista terapiatyöskentelyä.

Työyhteisöt

Terapiatyön ohjella ohjaan koulutuksellisia, yhteisön tarpeisiin räätälöityjä työhyvinvointi- ja kehittämispäiviä sekä teen työnohjausta kehollisista menetelmistä kiinnostuneille sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Tilattavat koulutukset

  • Työhyvinvointi, stressinhallinta ja palautuminen
  • Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemman mentalisaatiokyvyn tukeminen
  • Vauvan ja vanhemman välinen vuorovaikutustanssi
  • Lasten ja nuorten traumataitojen ohjaaminen