Psykoterapia

Kirjoita alaotsikko tähän

Psykoterapia

Psykoterapia voi olla elämään ja hyvinvointiin merkittävästi vaikuttava kokemus. Tavallisesti asiakkaalla on tarve saada apua mielenterveyden ongelmiin, masennukseen, ahdistukseen, paniikkihäiriöihin tai erilaisiin jännitys- ja estyneisyysoireisiin. Työstämättömät varhaisen vuorovaikutuksen tai trauman seuraukset voivat myös olla terapiaan hakeutumisen syy. Pulmat ihmissuhteissa ja arkielämän kuormittavuus saattavat myös edeltää terapiaan tuloa. Terapiaistunnot ovat myös hyvä paikka syventää itsetuntemustaan ja -ymmärrystään sekä jäsentää elämänkokemuksiaan.

Asiakkaaksi terapiaan tullaan yleensä tutustumishaastattelun kautta. Haastattelussa asiakas tuo esille tavoitteitaan ja toiveitaan terapian suhteen ja psykoterapeutti voi kertoa omasta terapiasuuntauksestaan ja työskentelyotteestaan. On hyvä, että asiakas näissä tapaamisissa löytää terapeutin, jonka kanssa haluaa aloittaa työskentelyn.

Yksilöpsykoterapiaa, ryhmäpsykoterapiaa vai pari- tai perheterapiaa?

Psykoterapia voi olla yksilöterapiaa, ryhmäpsykoterapiaa tai pari- ja perheterapiaa. Tutustumishaastattelussa ja/tai muun hoitotahon tai lääkärin kanssa kannattaa keskustella, mikä terapiamuoto olisi sopiva.

Psykoterapia-asiakas voi hakea Kelan kuntoutuspsykoterapian tukea, jolloin asiakkaan itsemaksettava osuus on pienempi. Terapiaa varten tarvitaan psykiatrin lausunto ja hakemus, jonka löytää Kelan sivuilta.

Kela korvaa yksilöterapiasta 57,60/t, ryhmäterapiasta 42,05/t ja pari-ja perheterapiasta 63,91/t. Yksi terapiatunti on 45 minuuttia.

Yksilöterapiassa maksujen vaihteluväli on 65-80 € /t, ryhmäterapiassa 55-60 €/t. Terapeutit saattavat käyttää myös kaksoistunteja erityisesti ryhmäterapiassa ja pari- ja perheterapiassa.

Psykoterapeuttien hinnat vaihtelevat terapiasuuntauksen, terapiamuodon (yksilö- vai ryhmäterapia) ja kokemuksen mukaan. Hinnat kannattaa tarkistaa terapeuteilta suoraan.

Psykoterapia-asiakas voi myös itse vastata terapiansa kustannuksista ns. itsemaksavana asiakkaana. Tällöin ei tarvita lääkärin lähetettä terapiaan.