Taina Lähteilä 

tarinateatteriohjaaja, kouluttaja, yksilö- ja ryhmäohjaaja

Yksilö- ja ryhmänohjaukset, vertaistuki ja kuntoutusryhmät, koulutukset ja tarinateatteriesitykset ovat vahvinta osaamistani.

Taina Lähteilä
Taina Lähteilä

taina.lahteila(a)iloksaijavoimaksi.fi
044 281 5008

Koulutus:
Sosionomi (TaY)
Rentoutusterapeutti
TRO, toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja
TTO, tarinateatteriohjaaja
Organisaatiokonsultti
Opettajan pedagogiset opinnot
Logoterapiaohjaaja, LTI

Dialogisten ryhmien ohjaaja 

Ohjaamistaidot ovat vahvaa ydinosaamistani. Yksilö- ja ryhmänohjaajana olen kohtaava, turvallinen ja innostava. Käytän monipuolisesti toiminnallisia menetelmiä ja pyrin saamaan ihmiset vahvaan dialogiin, haluan synnyttää tasa-arvoisen ja myönteisen ilmapiirin, missä on mahdollisuus tutustua, motivoitua, vahvistua ja / tai oppia sekä toimia tarkoituksen mukaan. Kaikessa työskentelyssäni kuunteleminen, kyseleminen ja kannustaminen ovat vahvuuksiani.

Tavoitteiden konkretisoiminen ja tarkoituksenmukaisuuden kirkastaminen ovat usein avaimia eteenpäin menemiselle. Työotteessani näkyy voimavara-, ratkaisu- ja tarkoituskeskeisyys sekä tarinallisuus. Monipuolinen koulutukseni ja työkokemukseni ovat antaneet käytännöllisiä ja teoreettisia eväitä ymmärtää ihmisen elämänkulkua ja sen vaiheita, ihmissuhteita, kriisejä ja muutoksia, selviytymistä, jaksamista ja voimavaroja.

Kouluttaja hyvinvoinnin ja tarinallisuuden teemoista

Tarjoan koulutusta esimerkiksi työyhteisöille tai koulutuspäiviin seuraavista hyvinvoinnin ja tarinallisuuden teemoista:

 • Hyvä, paha stressi ja voimavarat

 • Rentoutuminen

 • Henkiset voimavarat stressin säätelyssä

 • Tunteet osana hyvinvointia

 • Kohtaamisen voima

 • Kohti omia tavoitteita

 • Elämäni roolit

 • Kokeillaan tarinateatteria, uusia näkökulmia esim. työhön / työkaveriin

 • Tarinateatterikoulutukset

 • Tarinateatteriesitykset erilaisilla teemoilla

 • Vertaistukiryhmien ohjaaminen

 • Ryhmän ohjaaminen ja toiminnalliset menetelmät