Ilona Maula-Tervo 

työnohjaaja (STOry), Erätauko-ohjaaja

Työskentelen yksilö- ja ryhmätyönohjaajana eri aloilla työskentelevien ammattilaisten kanssa. Sparraan myös opinnäytetöiden tekemisessä.

Ilona Maula-Tervo
Ilona Maula-Tervo

ilona.maula-tervo(a)iloksijavoimaksi.fi
(Yhteydenottoon kannattaa liittää lyhyt kuvaus siitä, millainen työnohjaustarve on kyseessä.)

Koulutus:
sosiologi, VTM
opettajan pedagogiset opinnot
voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti
tulevaisuusohjauksen työkalut ja menetelmät -opintokokonaisuus
(uraohjauksen erikoistumisopinnot käynnissä 2021 - 2022)

Työskentelytilat:

Tapaamiset sovittavissa asiakkaan omiin tiloihin, työhuoneelleni Viinikkaan tai Pirkanmaan ihmissuhdetyön tiloihin (Yliopistonkatu 60 A). Voimme sopia tapaamisten järjestämisestä myös ulkona Tampereen kaupunkiluonnossa kävellen.

Työskentelyalueenani on lähitapaamisten osalta tällä hetkellä Tampere sekä videovälitteisesti tai puhelimitse koko maa.


Ohjaustyöni tavoitteena on tukea työhön ja siihen liittyvien ilmiöiden tutkimista ja tarkastelua eri näkökulmista yhdessä ohjattavien kanssa dialogisesti keskustellen.

Työnohjauksen kohderyhmiä:

 • Julkinen ja yksityinen sektori sekä järjestöt
 • Yhteiskunta-ala
 • Sosiaali- ja terveysala
 • Opetusala
 • Kehittämis- ja projektityötä tekevät
 • Perhehoidon parissa työskentelevät

Mukana kulkevia näkökulmia ja kiinnostuksen kohteitani:

 • Dialogisuus, narratiivisuus ja ratkaisukeskeisyys
 • Asiakaslähtöisyys, voimavarakeskeisyys
 • Työn ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen
 • Kokemus- ja asiantuntijatieto
 • Vapaaehtoistyön koordinointi ja vertaistuki
 • Lapsen oikeudet ja lapsivaikutusten ennakkoarviointi
 • Osallisuus ja yhdenvertaisuus, sukupuolten tasa-arvo
 • Vanhemmuuden jakaminen
 • Kestävä kehitys
 • Erätauko-dialogit
 • Tulevaisuusohjaus
 • Uraohjaus
 • Työuran uurtaja -ryhmämenetelmä