Ilona Maula-Tervo 

työnohjaaja (STOry), Erätauko-ohjaaja

Työskentelen yksilö- ja ryhmätyönohjaajana eri aloilla työskentelevien ammattilaisten kanssa. Sparraan myös opinnäytetöiden tekemisessä.

Ilona Maula-Tervo
Ilona Maula-Tervo

ilona.maula-tervo(a)iloksijavoimaksi.fi
Yhteydenottoon kannattaa liittää lyhyt kuvaus siitä, millainen työnohjaustarve on kyseessä.

Koulutus:
sosiologi, VTM
opettajan pedagogiset opinnot 60 op
voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti 60 op
uraohjauksen erikoistumisopinnot 30 op
tulevaisuusohjauksen työkalut ja menetelmät  15 op
palvelutoiminnan kehittäjä -koulutus 30 ov

Muu koulutus

Erilaisia lyhyempiä koulutuskokonaisuuksia kuten Pride-valmennus, Perhehoitoliiton työnohjaajien täydennyskoulutus ja Meidän sakki -ryhmänohjaajakoulutus, Työterveyslaitoksen Työuran uurtaja -ryhmänohjaajakoulutus, Lyhytterapiainstituutin kertaterapiakoulutus,  Joustava mieli ammattilaisille -koulutus, Erätauko-ohjaajakoulutus.

Työskentelytilat:

Tapaamiset sovittavissa asiakkaan omiin tiloihin, työhuoneelleni Viinikkaan tai Pirkanmaan ihmissuhdetyön tiloihin (Yliopistonkatu 60 A). Voimme sopia tapaamisten järjestämisestä myös ulkona Tampereen kaupunkiluonnossa kävellen.

Työskentelyalueenani on lähitapaamisten osalta tällä hetkellä Tampere sekä videovälitteisesti tai puhelimitse koko maa.


Työnohjaus

Ohjaustyöni tavoitteena on tukea työn ja siihen liittyvien ilmiöiden tarkastelua eri näkökulmista. Työskentelyotteeni pohjaa vahvasti tasavertaiseen kohtaamiseen, dialogisiin menetelmiin sekä voimavarakeskeiseen ajatteluun. Koska työnohjaus on kaikkien ohjaukseen osallistuvien yhteistoimintaa, muotoutuvat  työskentelytavat ja tarkastelunäkökulmat aina yhteisessä prosessissa asiakkaideni kanssa.

Työnohjauksen kohderyhmiä:

 • Julkinen ja yksityinen sektori sekä järjestöt
 • Yhteiskunta-ala
 • Sosiaali- ja terveysala
 • Opetusala
 • Kehittämis- ja projektityötä tekevät
 • Perhehoidon parissa työskentelevät


Mukanani kulkevia näkökulmia ja kiinnostuksen kohteitani:

 • Dialogisuus, narratiivisuus ja ratkaisukeskeisyys
 • Asiakaslähtöisyys, voimavarakeskeisyys
 • Työn ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen
 • Kokemus- ja asiantuntijatieto
 • Vapaaehtoistyön koordinointi ja vertaistuki
 • Lapsen oikeudet ja lapsivaikutusten ennakkoarviointi
 • Osallisuus ja yhdenvertaisuus, sukupuolten tasa-arvo
 • Vanhemmuuden jakaminen
 • Kestävä kehitys
 • Erätauko-dialogit
 • Tulevaisuusohjaus
 • Uraohjaus
 • Työuran uurtaja -ryhmämenetelmä