Ilona Maula-Tervo 

työnohjaaja

Työskentelen yksilö- ja ryhmätyönohjaajana eri aloilla työskentelevien ammattilaisten kanssa. Sparraan myös opinnäytetöiden tekemisessä.

Ilona Maula-Tervo
Ilona Maula-Tervo

ilona.maula-tervo(a)iloksijavoimaksi.fi
(Yhteydenottoon kannattaa liittää lyhyt kuvaus siitä, millainen työnohjaustarve on kyseessä.)

Koulutus:
VTM
aikuisopettaja
työnohjaaja (Story)

Työskentelytilat:
Työskentelyalueenani on lähitapaamisten osalta tällä hetkellä Tampere (Koulutus- ja terapiatila 7. taivas, Yliopistonkatu 60 A, 7. krs tai asiakkaan oma tila) sekä videovälitteisesti koko maa.

Yksilö- ja parityönohjausten osalta voimme sopia tapaamisten järjestämisestä myös ulkona Tampereen kaupunkiluonnossa kävellen.

Ohjaustyöni tavoitteena on tukea työhön ja siihen liittyvien ilmiöiden tutkimista ja tarkastelua eri näkökulmista yhdessä ohjattavien kanssa dialogisesti keskustellen.

Työnohjauksen kohderyhmiä:

 • Julkinen ja yksityinen sektori sekä järjestöt
 • Yhteiskunta-ala
 • Sosiaali- ja terveysala
 • Opetusala
 • Kehittämis- ja projektityötä tekevät
 • Perhehoidon parissa työskentelevät

Mukana kulkevia näkökulmia ja kiinnostuksen kohteita:

 • Työn ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen
 • Kokemus- ja asiantuntijatieto
 • Vapaaehtoistyön koordinointi ja vertaistuki
 • Lapsen oikeudet ja lapsivaikutusten ennakkoarviointi
 • Osallisuus ja yhdenvertaisuus, sukupuolten tasa-arvo
 • Vanhemmuuden jakaminen
 • Asiakaslähtöisyys
 • Kestävä kehitys