Ilona Maula-Tervo 

työnohjaaja (STOry), uraohjaaja

Työskentelen yksilö- ja ryhmätyönohjaajana eri aloilla työskentelevien ja työuraansa pohtivien ammattilaisten kanssa. Sekä työnohjaukseni että uraohjaukseni pohjaavat vahvasti ajatukseen siitä, että jokainen ihminen on oman työnsä ja (työ)elämänsä paras asiantuntija.

Ilona Maula-Tervo
Ilona Maula-Tervo

Olet lämpimästi tervetullut ottamaan yhteyttä:
ilona.maula-tervo(a)iloksijavoimaksi.fi

040 834 2323 (ennalta sovitut ohjauspuhelut)

Yhteydenottoon kannattaa liittää lyhyt kuvaus siitä, millainen ohjaustarve on kyseessä.

Koulutus:
sosiologi, VTM
opettajan pedagogiset opinnot 60 op
voimavarakeskeinen työnohjaaja ja prosessikonsultti 60 op
uraohjauksen erikoistumisopinnot 30 op
tulevaisuusohjauksen työkalut ja menetelmät  15 op
palvelutoiminnan kehittäjä -koulutus 30 ov

käynnissä: ympäristöalan erikoisammattitutkinto - ympäristökasvatus ja ulkona oppiminen 180 osp

Muu koulutus

Erilaisia lyhyempiä koulutuskokonaisuuksia kuten Työterveyslaitoksen Työuran uurtaja -ryhmänohjaajakoulutus, Lyhytterapiainstituutin kertaterapiakoulutus,  Joustava mieli ammattilaisille -koulutus, Erätauko-ohjaajakoulutus, Pride-valmennus, Perhehoitoliiton työnohjaajien täydennyskoulutus ja Meidän sakki -ryhmänohjaajakoulutus.

Työskentelytilat:

Tapaamiset sovittavissa asiakkaan omiin tiloihin, työhuoneelleni Viinikkaan tai Pirkanmaan ihmissuhdetyön tiloihin (Yliopistonkatu 60 A). Voimme sopia tapaamisten järjestämisestä myös ulkona Tampereen kaupunkiluonnossa kävellen.

Työskentelyalueenani on lähitapaamisten osalta tällä hetkellä Tampere sekä videovälitteisesti tai puhelimitse koko maa.

Työnohjaus

Työnohjaustyöni tavoitteena on tukea työn ja siihen liittyvien ilmiöiden tarkastelua eri näkökulmista. Työskentelyotteeni pohjaa vahvasti tasavertaiseen kohtaamiseen, dialogisiin menetelmiin sekä voimavarakeskeiseen ajatteluun. Koska työnohjaus on kaikkien ohjaukseen osallistuvien yhteistoimintaa, muotoutuvat  työskentelytavat ja tarkastelunäkökulmat aina yhteisessä prosessissa asiakkaideni kanssa.

Työnohjauksen kohderyhmiä:

 • Julkinen ja yksityinen sektori sekä järjestöt
 • Yhteiskunta-ala
 • Sosiaali- ja terveysala
 • Opetusala
 • Kehittämis- ja projektityötä tekevät
 • Perhehoidon parissa työskentelevät

Uraohjaus

Uraohjaustyöni tavoitteena on tukea ihmisiä erilaisissa työuran nivel-, siirtymä- ja pohdintavaiheissa kohti kestävää ja arvoperustaista työelämää. Haluan tarjota asiakkailleni rauhallisen ajan ja paikan työelämään ja työuraan kytkeytyvien ajatusten, omien vahvuuksien ja toiveiden sekä työn merkitysten ja vaikutusten jäsentelyyn, jotta työelämä rakentuisi mahdollisimman toimivaksi osaksi elämää ja kulloistakin elämäntilannetta.

Uraohjauksen kohderyhmiä:

 • työuran alku- tai loppupuolella olevat
 • uutta työtä, alaa tai yrittäjyyttä pohtivat
 • generalistit, laaja-alaiset osaajat
 • projektityöntekijät ja muissa määräaikaisissa töissä työskentelevät
 • osa-aikatyöläiset, monityösuhteiset
 • pidemmillä vapaajaksoilla olevat tai niiltä työelämään siirtyvät
 • työn ja henkilökohtaisen elämän tasapainoa etsivät
 • omien arvojen ja toiminnan vaikutusten pohdinnasta kiinnostuneet