Kamomilla Mäki

terveydenhoitaja, unettomuusohjaaja, perhe- ja paripsykoterapiaopiskelija

Työskentelen Iloksi ja Voimaksi osuuskunnassa terveydenhoitajana, ja tarjoan ohjausta ja neuvontaa pari-ja perheterapeuttisilla menetelmillä sekä unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa.

Kamomilla Mäki
Kamomilla Mäki

Olet lämpimästi tervetullut ottamaan yhteyttä:

kamomilla.maki@iloksijavoimaksi.fi

Koulutus
Terveydenhoitaja-sairaanhoitaja AMK
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
Työterveyshuollon erikoistumisopinnot

Perhe- ja paripsykoterapian koulutuksessa, valmistuminen marraskuussa 2024

Muu koulutus
Unettomuuden hoidon käytäntö työterveyshuollossa
Kriisi- ja traumatyön koulutuksia
Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyviä koulutuksia
Tahdolla ja taidolla – parisuhdeohjelman ohjaajakoulutus
Työyhteisösovittelijavalmennus

Työskentely- tai vastaanottotilat

Tampereen keskusta

Asiasanat:

  • pariterapia
  • parisuhdeterapia
  • perheterapia
  • unettomuus
  • unettomuuden hoito

Pariterapeuttinen työskentely

Pariterapeuttiseen työskentelyyn voitte tulla yhdessä kumppanisi kanssa parisuhteeseen liittyvien
kriisien tai kysymysten kanssa. Paritapaamisella pyritään löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja
parisuhteenne haasteisiin sekä vahvistamaan vuorovaikutusta. Syyllisten tai virheiden etsimisen
sijaan pyrin varmistamaan, että tulette molemmat kuulluksi ja ymmärretyksi ja vaikeistakin asioista
keskustelu mahdollistuu rauhallisesti ja turvallisesti.

Perhe- ja paripsykoterapiaa tarjoan 12/2024
lähtien.

Työskentely perheiden kanssa

Perhetapaamiset sopivat tilanteisiin, jossa perhettä on kohdannut kriisi, yksilön sairastuminen tai
perheen jäsenten välillä on ristiriitoja. Perhetapaaminen voi olla myös hyvä paikka löytää
ymmärrystä kasvavan nuoren ja vanhempien välille. Työskentelyssä hyödynnetään
voimavarakeskeisiä perheterapeuttisia menetelmiä.

Unettomuuden lääkkeetön hoito

Unettomuuden lääkkeetön hoito perustuu kognitiivis-behavioraalisiin hoitomenetelmiin ja se on
Käypä Hoito suosituksen mukaan tehokas ja suositeltu pitkittyneen unettomuuden hoitokeino. Tapaamisilla tutkimme yhdessä unettomuuteesi vaikuttavia tekijöitä. Saat tietoa unesta ja ohjeita
unettomuutta ylläpitävien toimintamallien muuttamiseksi. Harjoittelemme myös
rentoutumismenetelmiä.

Yksilötapaamiset

Yksilötapaamisissa keskustelemme kanssasi sinun elämässäsi haasteesta tai ongelmasta, johon koet
tarvitsevasi apua ja tukea. Pyrimme löytämään sinulle voimavaroja ja uusia näkökulmia ja
vaihtoehtoja. Yksilötapaamiset sopivat myös, mikäli sinua mietityttää parisuhteesi henkinen tai
fyysinen turvallisuus tai väkivalta.

Palvelut ryhmille ja työpaikoille

Toteutan tilauksesta myös ryhmämuotoisia unettomuuden hoitoryhmiä tai luentoja Tyky-päiviin
niin päivä- kuin vuorotyötä tekeville työyhteisöille.