Kati Andrianov

sooloteatteriesiintyjä, kouluttaja

Työskentelen nukke- ja esineilmaisun asiantuntijatehtävissä, kouluttajana ja teatterintekijänä. Haluan käyttää ammatillista osaamistani kokemustutkijana toisten ihmisten hyväksi. Kutsun ihmisiä pohtimaan omia kokemuksiaan esitysteni ja koulutusteni aiheista - ja keskustelemaan niistä. 

Kati Andrianov
Kati Andrianov

Olet lämpimästi tervetullut ottamaan yhteyttä:

kati.andrianov@iloksijavoimaksi.fi
040 586 1967 (toivon
yhteydenottoa ensisijaisesti sähköpostitse)

Koulutus

Teatteritaiteen perusopinnot
Teatterialan ammattitutkinto, nukketeatterin osaamisala
Lingvisti, aineenopettaja FM
Teatterintutkija FT

Muu koulutus

Kursseja dramaturgian,  näytelmänkirjoituksen ja teatteriohjauksen aloilta.

Työskentely- tai vastaanottotilat

Työskentelen tilauksesta asiakkaan tiloissa tai erikseen järjestettävissä tiloissa julkisten kulkuneuvojen saavutettavissa.

Asiasanat:

  • Työyhteisöt
  • Tyhy-/tykypäivät
  • Nukke- ja esineteatteria aikuisille
  • Lahjana erityisherkkyys

Sooloesitykset

Uskon, että taidetoiminta antaa paikan vaikeasti sanallistettaville kokemuksille. Taide on puheenvuoroni maailmaan ja tärkeisiin teemoihin, jotka meitä kaikkia
askarruttavat. Henkisyyteenkin, jos niin halutaan.  Esitän sinulle puheenvuoroni esineiden kanssa,
teatterin keinoin, autoetnografisia menetelmiä hyödyntäen.

Tilattaviin sooloesityksiin liittyy yhteinen keskustelu tai työpaja esityksen jälkeen. Työpaja suunnitellaan aina tilaajan toiveita kuunnellen, ja jos niin halutaan, nuket ja esineet ovat siinä mukana.

Tilattavia esityksiä:

Ratkaisuja koti-ikävään
Teos on kieli poskessa toteutettu tutkimusesittely ja tutkijaparodia, mutta myös ihmisen perustarpeita puolustava eettinen puheenvuoro. Esineteatterin keinoja hyödyntäen se kurottaa kohti eri sukupolvia, menneitä ja tulevia. Esitys voidaan toteuttaa sisä- tai ulkotiloissa.

Minä!
Työyhteisöille valmistettu pienimuotoinen esitys käsittelee nykytyöelämässä tavallisina pidettyjä
käytänteitä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Teos lämmittelee katsojia tunnistamaan oman itsen,
minän, esiin tuomiseen liittyviä tunteita esimerkiksi kokoustilanteissa.

Nykytyöelämän vuorovaikutustilanteita nukke- ja esineteatterin keinoin. Tilattavissa syksyllä 2024.

Koulutukset

Lahjana erityisherkkyys

Mitä on erityisherkkyys? Mistä tiedän, olenko erityisherkkä? Millaisia vaikutuksia
erityisherkkyydellä voi olla työelämään? Mistä löydän muita samalla ominaisuudella varustettuja
ihmisiä? Näihin ja muihin erityisherkkyyttä koskeviin kysymyksiin vastaan koulutuksessani, joka
pohjautuu tutkimustietoon yhdistettynä omaan kokemukseeni. Koulutus toteutetaan luennon ja
kevyesti ohjatun yksilö- tai pienryhmätyöskentelyn yhdistelmänä.

Nukke- ja esineilmaisu

Aikuisille suunnatut koulutukset räätälöidään kulloisenkin ryhmän tarpeiden mukaan. Aihealueita voivat olla esimerkiksi nukketeatterin historia, dramaturgia, filosofia tai elollistamisen eri muodot.