Tietosuojaseloste

Tietosuoja

Sinulla on mahdollisuus tarkastaa ja pyytää korjattavaksi itseäsi koskevat rekisteritiedot. Ohessa henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteriselosteet.