Virpi Vaattovaara

perhe- ja pariterapeutti

Työskentelen osuuskunnassa perhe- ja pariterapeuttina sekä vanhemmuuden tukeen liittyvien teemojen parissa.

Virpi Vaattovaara
Virpi Vaattovaara

Olet lämpimästi tervetullut ottamaan yhteyttä:
virpi.vaattovaara@iloksijavoimaksi.fi
040 033 3619

Koulutus
Sosiaalityöntekijä (Valvira).
Perhepsykoterapeutti (Valvira, Kela).
Vakauttavan pari- ja perheterapian koulutus
Pride-valmentaja sijais-ja adoptioperheille
Lastensuojelun edunvalvoja.

Muu koulutus
Lastensuojelun Systeeminen toimintamalli -koulutus sekä useita koulutuksia ja työskentelyä kiintymyssuhteisiin ja varhaiseen traumatisoitumiseen liittyen.

Työskentely- tai vastaanottotilat

Koulutus- ja terapiatila 7. taivas (Yliopistonkatu 60 A, 7. krs)

Perhe- ja pariterapia

Pyrin työskentelyssä ensisijaisesti kuuntelemaan, kuulemaan ja kunnioittamaan perhettä, paria tai
asiakasta, joka on aina oman elämänsä paras asiantuntija. Turvallisen kohtaamisen ilmapiiri ja hyvä suhde on tärkein elementti, kun etsitään ja kohdataan yhdessä kipukohtia, joihin toivotaan muutosta.

Pitkän elämän- ja työkokemukseni kautta minulla on paljon esimerkkejä ja uskoa siihen, että vaikeistakin
hetkistä ja tilanteista voi selviytyä.

Vanhemmuuden tuki

Erityistä osaamista minulla on sijais- ja adoptioperheiden kanssa työskentelystä. Vanhemmuutta, parisuhdetta ja kiintymyssuhteita perheessä voivat haastaa ulkoisten asioiden lisäksi myös lapsuuden varhainen traumatisoituminen tai neuropsykiatriset erityispiirteet. Koska ongelmat tulevat yleensä esiin juuri vuorovaikutussuhteissa läheisimpien ihmisten kanssa, ne voivat myös helpottua näitä suhteita yhdessä tutkimalla ja ymmärtämällä.

Autan aktiivisesti asiakasta, paria tai perhettä löytämään omat selviytymisen voimavaransa. Kehon kuunteleminen ja vakauttaminen auttaa niin lasta kuin aikuistakin selviämään hankalista tilanteista ja voimaan paremmin.