Anna Poikola 

hyvinvointiohjaaja, luontoyhteysohjaaja

Joskus voimme tarvita kuulijan ja rohkaisijan oman itsen äärelle. Vastaukset löytyvät itsestä, kun malttaa hetkeksi pysähtyä ja olla itsensä kanssa myötätuntoisesti läsnä. 

Anna Poikola
Anna Poikola

anna.poikola(a)iloksijavoimaksi.fi
0400244017

Valmentajana, hoitajana ja ennenkaikkea rinnallakulkijana luon tilan hyväksynnälle ja nähdyksi tulemiselle. Tarvittaessa lempeästi peilaan ja kannustan löytämään oman voiman ja kauneuden äärelle. Asiakkaan halutessa luontoyhteys on vahvana ohjaamisessa mukana palauttaen luonnolliseen yhteyteen. 

Koulutus:  
Toimintaterapeutti
Metsätalousinsinööri
Hyvinvointivalmentaja (tietoisuustaidot ja hyväksymis- ja omistautumisterapia)
Intuitiivinen energiahoitaja
Kvanttihypnoosiohjaaja
Shiatsuhoitaja
Yin-ja hathajoogaohjaaja

Lisätietoja: 
www.valkoinenkorppi.com
facebook

Kaikki palvelut onnistuvat myös etänä. 

Kvanttihypnoosi

Kvanttihypnoosi voidaan toteuttaa yksilö -ja ryhmämuotoisesti. Menetelmän tarkoitus on kuulla oman sydämen, intuition ohjausta tai/sekä harjoitella kuulemaan sitä luonnollisen rentouden ja vastaanottamisen tilassa. Saada vastauksia oman elämän kysymyksiin ja myös hoitoa erilaisiin mielen ja kehon tukoksiin. Hoidossa olet tietoinen ulkomaailmasta eli eroaa tavallisesta hypnoosista tässä kohtaa.

Luontoyhteys- ja tietoisuusvalmennukset

Asiakkaan omista tavoitteista ja tarpeista lähtevä valmennus, jossa pohjana on omistautumis-ja hyväksymisterapia, tietoisuustaitojen kehittäminen ja intuitiivinen ohjaus. Vaikka valmennus on selkeästi valmennusta, ei terapiaa niin lähtökohtana on myös toiminnan tieteestä merkityksellisyyden kokemus ja uusien kokemuksien eteenpäin vievä voima. Tavoitteet voivat valmennuksessa olla monenlaisia, mutta suosittelen sitä elämän muutoskohtiin. Luontoyhteysharjoitukset ovat halutessa osana valmennusta, koska ne palauttavat meidät todella nopeasti olennaisen äärelle ja kuulemme itseämme selkeämmin.

Intuitiivinen energiahoito

Energiahoidossa voi vapauttaa vanhoja energiarakenteita uuden tieltä. Hoidossa voi siis kohdata rauhassa pintaan tulevia asioita, jotta niistä voi oikealla hetkellä päästää irti. Joskus tarvitsee vielä työstää asioita ja joskus hoidoissa avautuu tukoksia, jolloin voi todella kokea olemisen keveyttä ja vapautua vanhoista taakoista virtaavuuteen. Joskus käytän myös omaa ääntä, äänimaljaa tai rumpua hoidossa.

Arvopohjainen metsäneuvonta

Metsänomistajuus tai tuleva metsänomistajuus itsetuntemuksen välineenä. Oma motivaatio on tuoda erilaisia näkökulmia metsänomistajuuteen siltä kannalta, että suhde metsään on aina samalla suhde omiin juuriin, omaan luontoon. Luonto peilaa ja toisaalta metsänomistajuus ikäänkuin pakottaa kohtaamaan omat todelliset arvot käytännön tasolla, ei pelkästään ideologisesti. Se myös auttamaan tekemään keskenään ristiriidassa olevia arvovalintoja ja hyväksymään myös omaa keskeneräisyyttä. Metsä voi toimia sillanrakentajana vanhempiin, isovanhempiin, omaan sisäiseen lapseen, luontoyhteyteen kaiken elävän kanssa. Voi auttaa myös ymmärtämään omia juuria ja sen rikkauksia, mutta myös haasteita.

Tervetuloa kohtaamaan sisäinen viisaasi.