Tanssi-liiketerapia

Tanssi-liiketerapia


Tanssi-liiketerapia on kehollisuuteen pohjautuva ja luova terapian muoto, jossa terapiaprosessi rakentuu yksilöllisesti yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Tanssi-liiketerapia on luonteeltaan integratiivinen terapia.

Tanssi-liiketerapiaan osallistuminen ei edellytä osallistujilta liikunnallisuutta vaan se sopii kaikille, jotka haluavat työskennellä kehollisuutta huomioivalla tavalla turvallisessa terapiaprosessissa koulutetun tanssi-liiketerapeutin kanssa. Tanssi-liiketerapiaa voidaan hyödyntää laaja-alaisesti myös vaikkapa kasvatuksen ja työhyvinvoinnin parissa.

Tanssi-liiketerapian menetelmiä ovat muun muassa:

  • kehotietoisuus- ja tietoisuustaitotyöskentely
  • liikeimprovisaatiopelit ja leikki
  • rentoutus-, kehonhahmotus- ja mielikuvaharjoitukset
  • erilaiset luovat menetelmät
  • keskustelu
  • muut terapeutin osaamista hyödyntävät menetelmät

Lue lisää tanssi-liiketerapiasta osoitteesta tanssiterapia.net ja tutustu tanssi-liiketerapiaa tarjoavien työntekijöidemme esittelyihin sekä heidän työotteeseensa sivujemme kautta.