Jyrki Helminen

joogaohjaaja, energiahoitaja, improvisaatioteatteriohjaaja

Työskentelen joogaohjaajana, energiahoitajana ja improvisaatioteatteriohjaajana monenlaisten asiakasryhmien kanssa - myös yrityssektorilla. 

Jyrki Helminen
Jyrki Helminen

jyrki.helminen@iloksijavoimaksi.fi

045 265 8225 (otathan yhteyttä päiväaikaan)

Koulutus
Joogaohjaaja

Energiaterapeutti

Muu koulutus
Lukuisia pitempiä ja lyhyempiä improvisaatioteatterikursseja

Työskentelyalue

Työskentelen Tampereen alueella ja tilauksesta myös valtakunnallisesti.

Joogaohjaus

Ohjaan eri mittaisi alkeis- ja jatkoryhmiä sekä kursseja eri teemoilla.

Korostan ohjauksessani rentoutumisen ja levollisuuden merkitystä. Myös monipuolinen asanaharjoitus on tärkeää. Meditaatio tulee luonnollisesti, kun mieli rauhoittuu.

Energiahoito

Teen energiahoitoja yksittäisille ihmisille sekä ryhmille.

Energiahoito vapauttaa kehon, mielen ja tunteiden epätasapainotiloja. Näin ihmisen on helpompi löytää yhteyttä oman läsnäolonsa kanssa

Improvisaatioteatteriohjaus

Ohjaan alkeis- ja jatkokursseja. Lisäksi minulta voi tilata lyhyempiä maistiaisia improvisaatioteatterin maailmaan esimerkiksi tyky-/tyhy-päiville.

Ohjauksessani on tärkeää luoda yhdessä turvallinen ja vapautunut ilmapiiri, jossa kaikki saavat tilaa ilmaista itseään.

Improvisaatioteatterin tekeminen lähtee lämmittelyleikeistä ja etenee siitä kohti kohtauksia ja esityksiä.

Kohderyhmät

Kohderyhmäni on aikuisista senioreihin.