Kirsti Hahl 

lyhytterapeutti, ohjaaja

Työskentelen Iloksi ja Voimaksi -osuuskunnassa ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja ohjaajana


Kirsti Hahl
Kirsti Hahl

kirsti.hahl(a)iloksijavoimaksi.fi
040 826 8495 

Koulutus:
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Palautumisohjaaja
Mindfulnessohjaaja (valmist. 3/22)
NLP Master Practitioner
Emotional Freedom Technique (EFT, naputtelu) asiakastyössä
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
Lähihoitaja
Tradenomi

Työskentelytila:
Koulutus- ja terapiatila Seitsemäs Taivas, 
Yliopistonkatu 60 A, 7. krs
Terapia ja ohjaus mahdollista myös etäyhteydellä.

Lyhytterapiasta lisää voimavaroja

Ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta voi saada apua ja tukea monenlaisissa vaikeissa elämäntilanteissa ja mielen haasteissa. Sen avulla voi löytää itsestään uusia vahvuuksia, haastaa vanhoja uskomuksiaan, oivaltaa uusia näkökulmia elämäänsä ja ylipäätään lisätä omaa psyykkistä hyvinvointiaan. Lyhytterapian kesto on yleensä 2-20 tapaamiskertaa. Siihen ei tarvita lääkärin lähetettä. Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on voimavarakeskeistä, käytännönläheistä ja tulevaisuuteen suuntaavaa. Se ei kuitenkaan sulje pois menneisyyttä, vaan sitä käsitellään tarpeen mukaan.

Palautumisohjauksesta tukea kehon ja mielen tasapainoittamiseen

Palautumisohjaus sisältää sekä teoriatietoa palautumisen osa-alueista että kehollisen palautumisharjoituksen.

Teoriaosuus auttaa ymmärtämään palautumisen monimuotoisuutta ja löytämään itselle sopivia tapoja palautua.

Kehollinen osuus sisältää helppoa, kevyttä, luovaa, hengitystä ja omaa rytmiä kuuntelevaa liikettä, joka tasapainoittaa kehoa ja mieltä. Se auttaa osaltaan pääsemään palautumisen tilaan, jossa olo on kaikin puolin hyvä, myönteinen ja jaksava.

Ohjaan palautumisharjoituksia sekä yksilöille että ryhmille. Ne soveltuvat kaiken kuntoisille ja -ikäisille.Teen myös muunlaista ohjaustyötä. Eriyisosaamistani on maahanmuuttajien yksilö- ja ryhmänohjaus.

Minä terapeuttina ja ohjaajana

Terapeuttina ja yksilöohjaajana minulle on tärkeää kohdata ihminen ihmisenä, tasavertaisena. Herättää ja pitää yllä toivoa ja auttaa asiakasta löytämään itsestään ne voimavarat, joita hän kulloinkin tarvitsee jaksaakseen eteenpäin. Vahvuuksiani ovat levollisuus, empaattisuus, kyky olla läsnä ja kohdata erilaisia ihmisiä.