Anki Backman

lyhytterapeutti, työnohjaaja (STOry)

Työskentelen Iloksi ja Voimaksi Osuuskunnassa ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina yksilöille tai pariskunnille ja työnohjaajana yksilöille tai ryhmille.


Anki Backman
Anki Backman

anki.backman(a)iloksijavoimaksi.fi

Koulutukseni:
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Työnohjaaja (STOry)

Tuotekehittäjä EAT

Verkostokonsultti (THL)

Sosiaaliohjaaja (Valviran laillistettu sosionomi AMK)

Työskentelytila:
Koulutus- ja terapiatila Seitsemäs Taivas,
Yliopistonkatu 60 A, 7. krs
Terapia ja ohjaus mahdollista myös etäyhteydellä.

Työskentelyni keskiössä on asiakkaan oma näkemys tilanteestaan. Autan löytämään vaihtoehtoisia toimintatapoja haastavissa tilanteissa, vahvistamaan jo olemassa olevia voimavaroja sekä laajentamaan ajattelua. Uskon muutoksen voimaan ja ihmisen omaan toimijuuteen. Olen läsnäoleva, rauhallinen ja pyrin luomaan luottamuksellisen ilmapiirin.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Tarjoan 2 - 25 kerran lyhytterapiaprosesseja, joissa työskentelyn fokukseen otetaan asiakkaan toivoma teema tai tietty rajattu ongelma-alue. Työskentelyni on tavoitteellista, asiakkaan toivomien asioiden käsittelyä. Ratkaisukeskeisellä lyhytterapialla pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheiden yli ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia asiakkaan arjessa. Työskentelyni on voimavaralähtöistä, tulevaisuuteen suuntaavaa ja uusia näkökulmia esille nostavaa. Lyhytterapialla hoidettaviksi ongelmiksi soveltuvat lievemmät vaikeudet, itsetuntemuksen yleinen kasvattaminen ja akuutit elämänkriisit.

Työnohjaus

Tarjoan työnohjausta yksilöille, työpareille sekä työryhmille (max. 8 hlöä). Työnohjauksen avulla työntekijä tarkastelee työnsä sisältöä tavoitteena ammatillinen kasvu, parempi sitoutuminen työhön sekä työn parempi hallinta. Työnohjaus on prosessi, jossa korostuu luottamuksellisuus ja voimavarakeskeisyys. Työnohjauksessani korostuu ohjaajan ja ohjattavan/ohjattavien välinen vuorovaikutus sekä kokemuksellinen oppiminen reflektion kautta. Reflektiivinen oppimisprosessi on vuorovaikutuksellinen tilanne, jossa ryhmän merkitys korostuu. Tuen ja autan ryhmän jäseniä työskentelemään yhteisten tavoitteiden mukaisesti.