Markus Savader 

Palvelut

Työotteeni taustat

Työskentelyotteeseeni psykologina ja valmentajana vaikuttavat vahvasti psykologin koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi omien sisäisten kipujen ja vaikeuksien kohtaamisen prosessi, jonka ohjauksessa olen kasvanut vuosien ajan. Jooga-, tantra- ja meditaatioharjoitukseni, energiahoidon harjoittaminen sekä filosofiaharrastukseni yhdistyvät minussa siten, että painotan ihmisen elämäntaidon kehittymisessä ja kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa kehon ja mielen yhdistämisen, itsetutkiskelun, hyväksyvän läsnäolon sekä selkeän ja totuudellisen kommunikaation taitoja. Näiden harjoittaminen voi viedä meitä kohti eheämpää itseä ja sellaisia henkisiä resursseja, joita emme välttämättä ole aiemmin tiedostaneet olevan olemassa.

Työssäni hyödynnän länsimaista psykologista tietämystä ja käytännön kokemusta mm. työuupumuksesta, stressistä, ahdistuneisuudesta, masennuksesta, kivusta, elämänkriiseistä, ihmissuhde- ja vuorovaikutusongelmista sekä elämää rajoittavista tunnelukoista. Psykologin työssä olen kohdannut ja ohjannut satoja ihmisiä ja työskentelyni lähtee liikkeelle aina asiakkaan kohtaamisesta hyväksyen hänet sellaisena kuin hän sillä hetkellä on.

Ihminen on äärimmäisen syvällinen ja monitahoinen kokonaisuus, jonka nykyiset terveydenhuollon käytännöt ja tieteellinen tutkimus saavuttavat vain osittain. Tutkimustieto lisääntyy ja terveydenhuollon käytännöt kehittyvät koko ajan, mutta usein hitaammin kuin ihmisen tarpeet ja käytännön työtä tekevien asiantuntijoiden ymmärrys. Tämän vuoksi nykyisellään huomiotta jäävät tarpeet, jotka perustuvat ihmisen näkemiseen kokonaisuutena, voivat löytää täydennystä erilaisista henkisistä traditioista ja kokonaisvaltaisesta terveysnäkemyksestä.

Psykologin palvelut

Psykologin neuvonta ja ohjaus

Psykologin vastaanotolla saat apua elämäsi haasteisiin ja kokemiisi mielenterveydellisiin ongelmiin. Ammattihenkilön hyväksyvä läsnäolo ja teoreettinen ymmärrys ihmismielestä auttavat näkemään vaikeita kokemuksia laajemmasta näkökulmasta ja toisaalta vahvistamaan myös omia käytössä olevia voimavaroja. Hyödyt psykologin neuvonnasta ja ohjauksesta esimerkiksi jos sinulla on

 • pitkäaikaisesta stressiä ja/tai uupumusta
 • masennusta
 • ahdistusta
 • pakko-oireita
 • ihmissuhdeongelmia
 • käyt läpi elämänkriisiä
 • haluat etsiä uutta suuntaa
 • haluat löytää uusia voimavaroja elämääsi.

Psykologin neuvonta ja ohjaus koostuu ensisijaisesti luottamuksellisesta keskustelusta ja psykoedukaatiosta. Siihen voidaan yhdistää myös mm. läsnäoloharjoituksia, kehollista tunnetyöskentelyä sekä sähköistä tai kirjallista materiaalia, jota voit hyödyntää myös tapaamisen jälkeen.

Hyvinvointikoulutuksia työyhteisöille ja muille ryhmille 

Läsnäolon taito ja myötätuntoisuus työyhteisön viisastuttajina (2-4h)

Tuo tiimisi tietoisuustaitojen äärelle! Toiminnalliset harjoitukset vapauttavat sisäisen viisauden koko yhteisösi hyväksi. Keskittyminen omaan tekemisen ja olemisen tilaan nostavat omat voimavarat esiin ja auttavat hallitsemaan energiaasi. Myötätuntoinen läsnäolo palauttaa työn vaatimuksista ja rasituksesta. Jatkuvan suorittamisen sijasta viisas työntekijä osaa pysähtyä tarvittaessa.

Työyhteisösi oppii:

 • Myötätuntoisen läsnäolon taitoja työyhteisössä
 • Henkisten resurssien kestävää käyttöä
 • Tunteiden ja stressin tasapainottamista läsnäoloharjoituksilla

Tunnetaidot ja rakentava vuorovaikutus-kurssi (2-4h)

Tunteita käsitellään työpaikoilla perinteisesti hyvin vähän. Saatamme ajatella, että tunteet on suljettava pois työpäivän ajaksi. Tunteet ovat silti läsnä myös töissä. Ovatko ne työyhteisösi voimavara vai ongelma?

Tässä koulutuksessa saat perustietoa tunteista työyhteisössä / muussa ryhmässä, opit kohtaamaan tunteita tietoisen läsnäolon harjoitusten avulla, pääset keskustelemaan yhteisönne tilasta tunteiden ilmaisun suhteen sekä opettelemaan tunteiden ilmaisua ja mielipiteitäsi rakentavasti, mutta jämäkästi.

Työyhteisösi oppii:

 • Tunnistamaan tunteet ja niiden vaikutukset työyhteisön vuorovaikutukseen ja ilmapiiriin
 • Tunteiden sallimista tietoisen läsnäolon harjoitusten avulla
 • Tunteiden käsittelyn taitoa ja tunteiden rakentavaa ilmaisua

Leikkisä työyhteisö (1-3h)

Tuntuuko työnteko välillä turhan vakavalta? Onko vaikea ottaa taukoja työn välissä? Olisiko viidennelle kahvikupille vaihtoehtoa energiabuustaajana? Miten leikkejä ja leikkisää asennetta voi hyödyntää yhteyden luomisessa ja luovuuden herättämisessä? Tässä työpajassa heittäydymme leikkien maailmaan ja huomaamme irrottautuvamme työpaineista ehkä kokonaisvaltaisemmin kuin aikoihin! Leikit ovat ryhmäytymisessä ja improvisaatioteatterissa käytettäviä tekniikoita, jotka sopivat varsin hyvin aikuisille. Leikkimisen lopuksi teemme palauttavan rentoutusharjoituksen. Tässä työpajassa on naurutakuu!

Tee tilaa ilolle ja luovuudelle leikkien ja rentoutuen!

Kaikki edellä mainitut koulutukset ja työpajat on mahdollista räätälöidä juuri sinun yhteisösi tarpeisiin, esimerkiksi eri koulutusten teemoja yhdistämällä.

Tantriset valmennukset

Tantrinen valmennus yksilöille ja pareille

Tantrisessa valmennuksessa kohdataan ja keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti sekä tehdään tarpeen mukaan meditatiivisia ja eläytyviä harjoituksia sekä erilaisia tantrisia harjoituksia. Tantrisuutta valmennukseen tuo aistillisuuden ja kehokokemuksen tutkiminen ja vahvistaminen sekä seksuaalisuuden ja seksuaalienergian hyväksyminen ja käsittely osana hyvinvointia ja terveyttä. Valmennus sisältää kuitenkin usein monia muitakin elementtejä, kuten sisäisen lapsen eheyttämistä, feminiinisen ja maskuliinisen olemuspuolien tarkastelua, tunteiden kehollista kohtaamista, hyväksymisen ja myötätunnon kehittämistä itseä kohtaan, tunnelukkojen purkamista ja läsnäolon vahvistamista ja syventämistä.

Menetelmät ja lähestymistavat määrittyvät valmennuksen aikana asiakasta kuunnellen ja kunnioittaen. Keskeisin parantava tekijä valmennuksessa on valmentajan asettuminen ehdottoman hyväksynnän tilaan, jossa asiakkaan on mahdollista tuoda näkyväksi aiemmin peitettyjä tai kiellettyjä puolia itsestään.

Minulla on vuosien kokemus yksilöasiakastyöstä psykologina, joten valmentajana kannan mukanani psykologin työkalupakkia tantrisen lähestymistavan lisäksi. Valmennuksessa kulkeekin koko ajan mukana psyykkisen hyvinvoinnin kokonaisvaltainen huomioiminen ja maanläheinen inhimillisyys.

Hyödyt yksilönä valmennuksesta jos koet:

 • Lisääntynyttä tarvetta itsetutkiskeluun ja oman itsesi löytämiseen
 • Kiinnostusta tantrista elämäntapaa kohtaan
 • Tyytymättömyyttä elämääsi, ahdistusta, masennusta tai henkistä tai fyysistä kipua
 • Haasteita arjessa jaksamiseen, keholliseen ja henkiseen terveyteen, seksuaalisuuteen ja/tai addiktiiviseen käyttäytymiseen liittyen
 • Ongelmia tai kehittymisen tarvetta ihmissuhteissasi
 • Tarvetta löytää uutta näkökulmaa tai katsomusta sisäisen kasvusi tueksi

Parit hyötyvät valmennuksesta, mikäli teillä on:

 • Halu tai tarve syventää yhteyttänne ja tuoda lisää nautintoa ja läheisyyttä välillenne
 • Ongelmia tai kohtaamattomuutta seksuaalisessa ilmaisussanne tai seksielämässänne
 • Kommunikaatio- tai luottamusongelmia tai yhteyden puutetta välillänne
 • Jumiutumista, etääntymistä tai epävarmuutta suhteen suunnasta
 • Tahto löytää toisenne uudestaan, uudesta paikasta käsin

Tantratyöpajat 

Tantratyöpajoissa teemme erilaisia harjoituksia, jotka sisältävä kohtaamista, kosketusta, jakamista ja yhteyttä omaan kehoon, mieleen ja sydämeen. Harjoitusten avulla opit tuntemaan itseäsi syvemmin ja paremmin. Rationaalisessa ja mielikeskeisessä kulttuurissamme tantrinen näkökulma kutsuu kokonaisvaltaisempaan olemisen laatuun, joka kehollisen, aistillisen, intuitiivisen ja spirituaalisen ulottuvuuden.

Tantratyöpajoissa harjoittelet ja opit esimerkiksi:
- Ilmaisemaan rajojasi
- Tunnistamaan tarpeitasi
- Ottamaan vastaan ja antamaan
- Kohtaamaan toista ihmistä syvemmin
- Olemaan läsnä kokemuksillesi, olivat ne millaisia tahansa
- Vahvistamaan kehotietoisuuttasi
- Kierrättämään seksuaalienergiaa kehossasi
- Tulemaan näkyväksi muiden edessä aidommin
- Avaamaan sydäntäsi
- Ottamaan syvän nautinnon ravitsevaksi osaksi elämääsi.

Tantran harjoittaminen voi auttaa sinua henkilökohtaisessa transformaatioprosessissa. On mahdollista, että harjoitusten myötä sinusta alkavat karsiutua pois sellaiset puolet, jotka estävät sinua elämästä itsesi näköistä elämää. Sinussa on sisällä elämä ja elämänhalu: ainutkertainen, yksilöllinen potentiaali, halu ja kaipuu olla juuri SINÄ. Tuo potentiaali voi löytyä ja puhjeta kukkaan tantran avulla.

Työpajat sopivat hyvin ennakkoluulottomille kaveriporukoille, työyhteisöille tai muille ryhmille, jotka haluavat kokea ja oppia uudenlaisia kohtaamisen ja yhteyden muotoja.

Musiikkiesitykset

Esitän omia laulujani ja runojani. Lauluni ovat hyvin lyyrisiä ja niissä käsitellään usein syviä, haastaviakin tunteita ja henkisiä tiloja, toisaalta kasvun riemua, inhimillistä huumoria ja sisäisen harmonian kokemuksia. Musiikki- ja runoesityksissäni kohdataan ihmisen elämään liittyviä kokemuksia laidasta laitaan ja esitys voi olla, kuten taide parhaimmillaan on, liikuttavaa ja terapeuttista. Esiintyjänä haluan olla yhteydessä yleisööni ja luoda intensiivisen ja rakkaudellisen tilan, jossa niin katsojan kuin esiintyjän on mahdollisuus avautua, jotta pieniä ihmeitä pääsee tapahtuman.