Päivi Ahtiala

psykoterapeutti-opiskelja, työnohjaaja (STOry)

Maanläheistä ja ratkaisukeskeistä psykoterapiaa ja työnohjausta


Päivi Ahtiala
Päivi Ahtiala
paivi.ahtiala(a)iloksijavoimaksi.fi

040 5884477

Koulutus:
YTM, sosiaalityöntekijä
työnohjaaja (STOry)

Työskentelytila: 
Koulutus- ja terapiatila Seitsemäs Taivas, Yliopistonkatu 60 A, 7. krs. 
Työnohjauksia teen lisäksi asiakkaan omissa tiloissa.

Psykoterapiaa opiskelijana

Tunnetko itsesi alavireiseksi tai ahdistuneeksi, tai koetko ongelmia vuorovaikutuksessa läheistesi kanssa? Teen opiskelijana psykoterapiaa ja todennäköisesti voin auttaa sinua eteenpäin. Tunnen myös päihdeongelmien dynamiikkaa, sekä itse käyttäjän että läheisten kannalta. Psykoterapeuttina olen maanläheinen ja ratkaisuhenkinen.

Opiskelen psykoterapeutiksi Tampereen yliopiston kognitiivista aikuispsykoterapeuttikoulutuksessa, joka alkoi tammikuussa 2020. Psykoterapiaa teen osana tätä koulutusta, joten yliopisto vastaa työni työnohjauksesta. Koulutuspsykoterapia voi olla lyhytterapiaa muutamasta tapaamisesta pitkiin, yli 40 tunnin terapiaprosesseihin. En ole vielä valmistunut, joten voin ottaa vain itse maksavia potilaita, en siis Kela-potilaita.

Työnohjaus

Työnohjauksen tavoite on tukea ohjattavan ammatti-identiteetin vahvistumista ja selkeytymistä sekä minäkuvan vahvistumista. Ohjauksessa tutkitaan ohjattavan kanssa yhdessä suhdetta työhön eri tasoilla, ammatillisen kehittymisen, persoonallisen kasvun ja organisaatiossa toimimisen tasoilla. Ohjauksessa korostuu oman toiminnan reflektio eli oppiminen kokemuksen kautta.

Oma viitekehykseni on voimavarakeskeinen ja kognitiivinen. Vuorovaikutusta auttavat kartoittavat, etsivät, ohjaavat ja pohtivat kysymykset. Haastavan asiakaskunnan kanssa toimiessa korostuvat oman työn rajaaminen, omien rajojen tunnistaminen sekä auttamisen rajojen havaitseminen ja hyväksyminen. Tärkeää on myös tutkia ja kehittää yhteistyötä organisaation sisällä. Kuormitusta vähentävää on rajata, mihin omassa asemassa voi vaikuttaa ja mikä taas on oman toiminnan ulkopuolella.

Työnohjauskokemusta minulla on mm. sosiaalialan esimiehistä, lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä, perhetyöntekijöistä, ammattiyhdistyksen toimihenkilöistä, päihdetyöntekijöistä ja etsivän työn tekijöistä. Työnohjaajaksi valmistuin vuonna 2011 ja olen tehnyt työnohjauksia siitä lähtien oman työn ohella.

Työkokemus

Pohjakoulutukseni on sosiaalityöstä ja työkokemusta minulla on noin 25 vuoden ajalta. Eniten sitä on kertynyt lastensuojelusta ja huumeita käyttävien ihmisten kanssa tehtävästä työstä. Viimeiset työvuoteni olen lisäksi tehnyt esimiestyötä.