Maijamikko Mallikas

[ammattinimikkeet osuuskunnassa tehtävässä työssä:] valokuvaaja, markkinointiassistentti, tapahtumakoordinaattori, malli

[Ingressiteksti, jossa kuvataan 1 - 2 lauseella tiiviisti
palvelu/palvelut, joita tarjoaa.]

Työskentelen valokuvaajana, markkinointi- ja tapahtumakoordinaattorina sekä mallina  [alueella/alalla/sektorilla/tms].

Maijamikko Mallikas (Studio Torkkelissa osuuskunnan ohjeilla otettu valokuva, ei oikeasti aivan tämän näköinen)
Maijamikko Mallikas (Studio Torkkelissa osuuskunnan ohjeilla otettu valokuva, ei oikeasti aivan tämän näköinen)

[osuuskunnan sähköpostiosoite + muut mahdolliset yht.tiedot] maijamikko.mallikas@iloksijavoimaksi.fi
012 345 6789

Koulutus
[perustutkinnot ja suuremmat opintokokonaisuudet listattuna vaikka ne eivät liittyisi osuuskunnassa tarjoamiisi palveluihin]

Media-alan ammattitutkinto

Tradenomi (AMK)

Muu koulutus
[mahdolliset lyhyemmät kurssit ja koulutukset,
vain tarjottavien palveluiden kannalta olennaisimmat]

Mallikurssi

Lapsikuvaus luonnossa -koulutus

Elämet valokuvassa -kurssi

Työskentely- tai vastaanottotilat

Esim. Seitsemäs taivas (osoite) tai asiakkaan oma tila/kohde

Valokuvaus [palvelukuvauksen otsikko, voi olla yksi tai useampia, kuten tässä]

[Palveluun liittyvä  työskentelyotettasi ja -filosofiaasi kuvaileva teksti] Maijamikko Mallikkaan esimerkki: Kuvaan perheitä kotiympäristöissään sekä heille tärkeissä luontokohteissa. Kuvilleni on ominaista liikkeentuntu ja valon kanssa leikittely. Olen erikoistunut  1950-luvun kuvaustyyliin sekä lapsi- ja eläinkuvaukseen.

Markkinointi ja tapahtumakoordinointi

[Palveluun liittyvä työskentelyotettasi ja -filosofiaasi kuvaileva teksti] Maijamikko Mallikkaan esimerkki: Suunnittelen ja tuotan mainosmateriaaleja erilaisiin projekteihin sekä toimin tapahtumakoordinaattorina erilaisissa yhteisöllisissä projekteissa

Mallipalvelut

[Palveluun liittyvä työskentelyotettasi ja -filosofiaasi kuvaileva teksti] Maijamikko Mallikkaan esim. Työskentelen mallina  erityisesti vintage-henkisissä valokuvaus- ja videomainoksissa sekä vaellusteemaisissa tuotekuvastoissa.

Kohderyhmät / osaamisalueet / näkökulmat / työskentelytavat / mahdolliset hintatiedot

[Kohderyhmiä/tuotteita/palveluvalikoimaa ja/tai osaamisalueita, näkökulmia tai työskentelytapoja koskevia asiasanoja, jotka täydentävät palvelukuvausta.]

 • CV-kuvaus
 • Perhekuvaus
 • Mainoskuvaus
 • Tapahtumatuotanto
 • Projektikoordinointi
 • Vintage
 • Eläinkuvaus
 • Lapsikuvaus
 • Luontokuvaus
 • Vintagekuvaus
 • [tai ranskalaisin viivoin samaa sisältöä, jos se tuntuu luontevammalta kuin asiasanalistaus]