Maija-Liisa Nevala 

työnohjaaja (STOry), erityskasvatuksen kouluttaja, tietoisuustaitokouluttaja

Maija-Liisa Nevala
Maija-Liisa Nevala
maijaliisa.nevala(a)iloksijavoimaksi.fi

040 7323606

Koulutus:
E
rityislastentarhanopettaja
Kasvatusalan PD
NLP Practitioner
Työnohjaaja (STOry)

Työnohjaaja

Teen yksilö- ja ryhmätyönohjausta päivähoidon ja opetuksen parissa työskenteleville sekä kehitysvammapuolen henkilökunnalle. Työnohjaan myös johtajia ja varhaisen tuen erityisopettajia.

Erityiskasvatuksen kouluttaja

Erityiskasvatuksen kouluttajana ja työntekijöiden valmentajana teemoina ovat:

  • varhaista tukea tarvitsevat lapset
  • tunnekasvatus
  • lasten sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen oppiminen
  • vanhempien kohtaaminen vaikeissa tilanteissa, vanhempien tukeminen
  • kasvatusympäristön luominen

Luon koulutuspaketteja asiakkaan toivomuksista käsin käyttäen apuna toiminnallisia ja kokemuksellisia menetelmiä.

Tietoisuustaitokouluttaja 

Tietoisuustaitojen kouluttajana keskityn seuraaviin alueisiin:

  • hyväksyvä läsnäolo
  • tietoisuustaidot
  • työhyvinvoinnin parantaminen